LTO Noord

Case LTO Noord

Aanleiding

LTO Noord is de vereniging van en voor agrarische ondernemers in de 9 provincies boven de Maas. Een actieve vereniging die mee ontwikkelt en innoveert met de agrarische ondernemers. Als belangenbehartiger voor de agrarische sector vormt LTO Noord de schakel tussen haar leden, de overheid, de maatschappij en het bedrijfsleven. LTO verwijst overigens naar ‘Land- en Tuinbouw Organisatie’. LTO Noord is de grootste en belangrijkste vertegenwoordiger van de agrarische sector in haar werkgebied.

Boerderijeducatie heeft voor LTO Noord een hoge prioriteit. Vanzelfsprekend lopen hier al initiatieven in (zie bijvoorbeeld www.boerderijeducatienederland.nl). Er is lesmateriaal, boeren krijgen cursussen om les te geven op hun boerderij enzovoorts. Allemaal heel goed. Maar dit betekent niet dat scholen de initiatieven automatisch in haar lesprogramma opnemen.

De bereidwilligheid van scholen hangt van allerlei factoren af. Op organisatorisch en ondersteunend vlak (ouders die mee moeten) zien scholen beren op de weg. Maar zo kan ook de beschikbaarheid en ligging van boerderijen meespelen. Boerderijeducatie staat bij LTO voor beleven, leren en ontdekken op de boerderij of tuinderij. Leerlingen/scholen gaan naar boerderijen toe om ‘ondergedompeld’ te worden in het boerenleven en wat daarbij komt kijken. Nieuwe tijden vragen om nieuwe wegen. Wat als we de huidige insteek van Boerderijeducatie omdraaien? Dit houdt dus in dat we leerlingen niet naar het boerenleven brengen, maar het boerenleven voelbaar maken bij de scholen zelf.

Opdracht

Zorg voor beeldvorming van de agrarische sector bij basisschoolleerlingen. Vernieuw de overbrugging van de kloof tussen het boerenleven en de scholen. Maak op die manier Boerderijeducatie aantrekkelijk en van nu. Basisscholen moeten het nut van Boerderijeducatie voelen en dit opnemen in hun lesprogramma.

Doelgroep

Basisscholen, hun leerlingen en daarbij de ouders.

Doel

Jonge generaties moeten bewust worden waar voedsel vandaan komt en wie daarvoor verantwoordelijk zijn. Dat vraagt erom beeld en gevoel te krijgen bij haar voedselmakers en welke rol deze in onze samenleving vervullen.

Context & Kaders

  • LTO Noord heeft binnen LTO het grootste aandeel. Wat zij doet kan als voorbeeld voor de overige regio’s gelden.
  • Boerderijeducatie is een initiatief dat landelijk dekkend is en samenwerkt met ketenpartijen (bijv. ZuivelNL) en LTO. Boerderijeducatie heeft onlangs een bijdrage gekregen van Jong Leren Eten om een nog meer dekkend netwerk van educatieboeren te krijgen en te kijken of er meer financiers gevonden kunnen worden.
  • Een ander initiatief op dit vlak is bijvoorbeeld Boerderijschool. Ook zijn er individuele boeren die lessen aanbieden op hun bedrijf. Boerderijschool is veel intensiever: een school en boerderij gaan een langdurige samenwerking aan, waarbij de boerderij vaker per jaar bezocht wordt. Boerderijeducatie is meer ad hoc te plannen tussen school en boer.
  • Besef goed welke belangen er per stakeholder spelen. Van de leerlingen en hun ouders tot aan de scholen en de boerderijen.
  • Concurrentie is er op meerdere vlakken. In dezelfde categorie zitten andere initiatieven (zoals iets als www.wwje.nl) en lokale eetprojecten.
  • In de breedte geldt dat andere thema’s ook om aandacht vragen bij scholen. Bijvoorbeeld een ‘Week van de Techniek’ of thema’s omtrent politiek, natuur en milieu enzovoorts.
  • Onderzoek goed wat het doel is van Boerderijeducatie en welke succesfactoren daarin meewegen.
  • Let op een realistische balans tussen gevraagde inzet van scholen en wat het ze oplevert.
  • De opdracht is breed in te vullen. Ga verder dan een event-invulling en denk crossmediaal.
  • Een educatietraject is nooit één contactmoment. Beschouw de doelgroepen als klanten die een customer journey maken.
Top