Strukton

Case Strukton Civiel

Aanleiding

Strukton opereert in drie markten: railsystemen, civiele infrastructuur en techniek & gebouwen. We zoomen nu in op de civiele infrastructuur: de infrastructuur van de toekomst. Nederland is een land van reizen en vervoeren. De behoefte aan mobiliteit is groot, maar de wegen worden steeds voller en de steden slibben dicht. We staan met z’n allen voor de grote uitdaging om de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren. Dat is een pittige opgave die niemand alleen aankan. Wij begrijpen dat onze klanten niet alleen een brug, een weg of een fietspad nodig hebben. Hun behoeftes zijn juist: bereikbaarheid, geen overlast en minimaal onderhoud. En dat allemaal met aandacht voor duurzaamheid en circulariteit. Veilige en comfortabele infrastructuur beïnvloedt in grote mate kwaliteit van leven. Ons werk gaat gepaard met grote machines en voertuigen. De veiligheid van weggebruikers en onze collega’s is voor Strukton dus van extra belang. Iedereen wil aan het eind van de dag weer veilig naar huis. Daarom moeten we rekening met elkaar houden. Wij weten dat werken aan de weg samen gaat met overlast en dat omleidingen niet de snelste routes zijn. In de praktijk zien we dat omleidingsroutes en borden worden genegeerd. Daar willen we wat aan doen.

Opdracht

Geef Strukton Civiel een actieve rol in het begeleiden van fietsers rondom wegwerkzaamheden zodat het onveilige gedrag afneemt. Beeldvorming over risico’s is hierin een belangrijk onderdeel. Vind een unieke manier om dit aan fietsers over te brengen en de onveiligheid goed uit te leggen.

Doelgroep

Alle fietsers in Nederland die in aanraking komen met wegwerkzaamheden tijdens het fietsen van A naar B.

Doel

Bewustwording bij fietsers dat onveilig gedrag bij wegwerkzaamheden kan leiden tot incidenten met de fietsers zelf alsmede met onze medewerkers. Uiteindelijk moeten onze wegwerkzaamheden comfort én veiligheid opleveren.

Context & Kaders

  • Strukton is ooit ontstaan vanuit de NS en bestaat nu 100 jaar. De eigenaar van Strukton is de Twentse ondernemer Gerard Sanderink. Het bedrijf Strukton heeft 6.500 medewerkers in verschillende thuislanden aan het werk en is goed voor een omzet van 1,916 miljard euro.
  • Strukton Civiel is graag de sterke partner die klanten nodig hebben. We leggen verbinding met elkaar, met klanten en partners. We werken op een open manier samen in nieuwe samenwerkingsvormen en zetten ons vakspecialisme in. Samen bedenken, bouwen, beheren en onderhouden we de beste infrastructurele oplossingen waar écht behoefte aan is. En daar nemen we graag de regie voor.
  • Zoom in de beeldvorming niet in op het negatieve, de overlast.
  • Besef goed welke belangen er per stakeholder spelen.
  • Denk breed na over de in te zetten middelen.
  • Besef dat er de laatste jaren veel dodelijke ongelukken zijn gebeurd bij wegwerkzaamheden.
  • Besef dat de overheden (provincies, gemeenten) onze opdrachtgevers zijn en verschillende fysieke middelen langs de kant van een weg niet altijd toegestaan zijn.
  • We hebben ieder jaar circa 60 projecten in uitvoering. Van klein (rotonde realiseren) tot groot (20 kilometer asfalt vervangen, inclusief een onderdoorgang onder het spoor aanleggen). De uitvoeringsperiode van een project verschilt van circa drie maanden tot twee jaar.
  • Onze projecten worden binnenstedelijk uitgevoerd, maar ook in het buitengebied.


Top