Cases

​Bekijk de verschillende cases van de laatste Artica Battle en die uit het archief.

2020

Hollandia Matzes

Case Hollandia Matzes

Hollandia Matzes

Aanleiding

Bakkerij Hollandia Matzes bakt sinds 1933 diverse soorten Matzes in de binnenstad van Enschede. Matzes zijn oorspronkelijk een Joodse traditie, zoals Knäckebröd een Zweedse traditie is. Tot WO II werden in Enschede vooral Matzes gebakken voor Pesach, een Joods feest vergelijkbaar met Pasen. De klanten waren dan ook vooral Joodse winkels in Europa. Na de tragedie van WO II, waarbij 6 miljoen Joodse mensen (waaronder ruim 200.000 Nederlandse Joden) werden vermoord, was de klantenkring van Hollandia Matzes gedecimeerd. 

Opdracht

Maak Matzes weer top-of-mind rondom Pasen, zodat ze op een eigentijdse manier onmisbaar zijn bij elk Paasontbijt of bij elke Paasbrunch. Zorg dat Nederlanders bij Pasen spontaan aan Matzes denken, net zoals je bij Pasen aan chocolade-paaseieren denkt. Laat de aankopen niet sec afhangen van de huidige trigger, POS-displays in winkels. Zet Hollandia Matzes op het boodschappenlijstje voor Pasen!


Bekijk case details ❯

Strukton

Case Strukton Civiel

Strukton

Aanleiding

Strukton opereert in drie markten: railsystemen, civiele infrastructuur en techniek & gebouwen. We zoomen nu in op de civiele infrastructuur: de infrastructuur van de toekomst. Nederland is een land van reizen en vervoeren. De behoefte aan mobiliteit is groot, maar de wegen worden steeds voller en de steden slibben dicht. We staan met z’n allen voor de grote uitdaging om de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren.

Opdracht

Geef Strukton Civiel een actieve rol in het begeleiden van fietsers rondom wegwerkzaamheden zodat het onveilige gedrag afneemt. Beeldvorming over risico’s is hierin een belangrijk onderdeel. Vind een unieke manier om dit aan fietsers over te brengen en de onveiligheid goed uit te leggen.


Bekijk case details ❯

Kulturhus Borne

Case Kulturhus Borne

Kulturhus Borne

Aanleiding

Al sinds 2004 zijn er Kulturhussen in Overijssel. Het concept is gebaseerd op leefbaarheid van het rurale gebied en komt oorspronkelijk uit Scandinavië. Een Kulturhus moet je beschouwen als een voorziening die zorgt voor cohesie in de samenleving, waarbij de omgeving een vormende invloed heeft wat betreft de invulling ervan. De gedachte is dat je het geluksgevoel van mensen kunt vergroten als je bijdraagt aan verbinding, autonomie en competentie. Dat leidt tot welzijn en dat is precies hoe een Kulturhus bedoeld is. Kulturhussen in Nederland zijn vooral doorontwikkeld als verzamelgebouwen voor activiteiten binnen kunst, cultuur, sport en zorg. Maar… er zijn zeer grote verschillen binnen het aanbod van de Kulturhussen. Van hele grote (3000 m2) tot hele kleine (300 m2).

Opdracht

Zorg ervoor dat het Kulturhus in Borne een inspirerende, begeleidende én kennisleidende rol aanneemt bij de realisatie van Kulturhussen in heel Nederland. Geef zo ook opnieuw en oorsprong- getrouw lading aan het begrip Kulturhus.

Bekijk case details ❯

Oudere cases

LTO Noord

Case LTO Noord

LTO Noord

Aanleiding

LTO Noord is de vereniging van en voor agrarische ondernemers in de 9 provincies boven de Maas. Een actieve vereniging die mee ontwikkelt en innoveert met de agrarische ondernemers. Als belangenbehartiger voor de agrarische sector vormt LTO Noord de schakel tussen haar leden, de overheid, de maatschappij en het bedrijfsleven. LTO verwijst overigens naar ‘Land- en Tuinbouw Organisatie’. LTO Noord is de grootste en belangrijkste vertegenwoordiger van de agrarische sector in haar werkgebied.

Boerderijeducatie heeft voor LTO Noord een hoge prioriteit. Vanzelfsprekend lopen hier al initiatieven in (zie bijvoorbeeld www.boerderijeducatienederland.nl). Er is lesmateriaal, boeren krijgen cursussen om les te geven op hun boerderij enzovoorts. Allemaal heel goed. Maar dit betekent niet dat scholen de initiatieven automatisch in haar lesprogramma opnemen.

De bereidwilligheid van scholen hangt van allerlei factoren af. Op organisatorisch en ondersteunend vlak (ouders die mee moeten) zien scholen beren op de weg. Maar zo kan ook de beschikbaarheid en ligging van boerderijen meespelen. Boerderijeducatie staat bij LTO voor beleven, leren en ontdekken op de boerderij of tuinderij. Leerlingen/scholen gaan naar boerderijen toe om ‘ondergedompeld’ te worden in het boerenleven en wat daarbij komt kijken. Nieuwe tijden vragen om nieuwe wegen. Wat als we de huidige insteek van Boerderijeducatie omdraaien? Dit houdt dus in dat we leerlingen niet naar het boerenleven brengen, maar het boerenleven voelbaar maken bij de scholen zelf.

Opdracht

Zorg voor beeldvorming van de agrarische sector bij basisschoolleerlingen. Vernieuw de overbrugging van de kloof tussen het boerenleven en de scholen. Maak op die manier Boerderijeducatie aantrekkelijk en van nu. Basisscholen moeten het nut van Boerderijeducatie voelen en dit opnemen in hun lesprogramma.

Doelgroep

Basisscholen, hun leerlingen en daarbij de ouders.

Doel

Jonge generaties moeten bewust worden waar voedsel vandaan komt en wie daarvoor verantwoordelijk zijn. Dat vraagt erom beeld en gevoel te krijgen bij haar voedselmakers en welke rol deze in onze samenleving vervullen.

Context & Kaders

 • LTO Noord heeft binnen LTO het grootste aandeel. Wat zij doet kan als voorbeeld voor de overige regio’s gelden.
 • Boerderijeducatie is een initiatief dat landelijk dekkend is en samenwerkt met ketenpartijen (bijv. ZuivelNL) en LTO. Boerderijeducatie heeft onlangs een bijdrage gekregen van Jong Leren Eten om een nog meer dekkend netwerk van educatieboeren te krijgen en te kijken of er meer financiers gevonden kunnen worden.
 • Een ander initiatief op dit vlak is bijvoorbeeld Boerderijschool. Ook zijn er individuele boeren die lessen aanbieden op hun bedrijf. Boerderijschool is veel intensiever: een school en boerderij gaan een langdurige samenwerking aan, waarbij de boerderij vaker per jaar bezocht wordt. Boerderijeducatie is meer ad hoc te plannen tussen school en boer.
 • Besef goed welke belangen er per stakeholder spelen. Van de leerlingen en hun ouders tot aan de scholen en de boerderijen.
 • Concurrentie is er op meerdere vlakken. In dezelfde categorie zitten andere initiatieven (zoals iets als www.wwje.nl) en lokale eetprojecten.
 • In de breedte geldt dat andere thema’s ook om aandacht vragen bij scholen. Bijvoorbeeld een ‘Week van de Techniek’ of thema’s omtrent politiek, natuur en milieu enzovoorts.
 • Onderzoek goed wat het doel is van Boerderijeducatie en welke succesfactoren daarin meewegen.
 • Let op een realistische balans tussen gevraagde inzet van scholen en wat het ze oplevert.
 • De opdracht is breed in te vullen. Ga verder dan een event-invulling en denk crossmediaal.
 • Een educatietraject is nooit één contactmoment. Beschouw de doelgroepen als klanten die een customer journey maken.
Bekijk case details ❯

Grolsch

Case Grolsch

Grolsch

Aanleiding

Grolsch is een merk dat weinig introductie behoeft. Al meer dan 400 jaar is Grolsch het meest eigenzinnige bier van Nederland. Grolsch is meer dan pils alleen. Naast een assortiment Radlers (0.0% en 2% abv), heeft Grolsch ook een breed assortiment aan speciaalbieren, van Herfstbok tot Weizen en van Lentebok tot Tripel. In het Oosten van het land is Grolsch onbetwist marktleider. In de rest van het land hebben we flinke concurrentie van Heineken en Hertog Jan en in sommige gebieden ook van merken als Amstel en Bavaria. Hier ligt dan ook de grootste uitdaging om nieuwe consumenten aan ons merk te binden.

Het merendeel (>70%) van het bier in Nederland wordt verkocht in het supermarktkanaal (offline en online) en dit geldt ook voor Grolsch. Grolsch is nationaal verkrijgbaar, d.w.z. verkrijgbaar bij alle supermarktformules m.u.v. Aldi en Lidl. Iedere week is er bij iedere supermarkt in Nederland wel een biermerk in de aanbieding omdat het een belangrijke categorie is om traffic te generen naar de supermarkt. Shoppers zijn namelijk bereid om ergens anders boodschappen te doen als één van hun favoriete merken in de aanbieding is.

Het kan dus zijn dat Grolsch een nationale aanbieding heeft en bijvoorbeeld in de folder van Albert Heijn, Jumbo, Plus, Coop et cetera staat. Maar ook zijn er lokale promoties, die afgestemd worden door onze buitendienst. Zij plaatsen wekelijks ook honderden displays, met een lokale afprijzing, een premium of een winactie of brengen nationale prijspromoties onder de aandacht. Ook zijn op deze manier displays te plaatsen via het hoofdkantoor. Dit noem je RAD’s (Rollende Actie Displays). Verder is te communiceren met shoppers via advertenties in magazines zoals Allerhande, Hallo Jumbo, Boodschappen et cetera en zijn er op de winkelvloer ook mogelijkheden om iets aan het schap of op de vloer te plaatsen om de aandacht te trekken.

Opdracht

Zorg dat Grolsch opvalt op de supermarktvloer, zoals alleen Grolsch dat kan. Verleid shoppers zo om juist voor het merk Grolsch te kiezen en niet voor bijvoorbeeld Heineken, Hertog Jan et cetera. Vind een unieke manier in de aankoop van bier voor thuis. Boks daarbij op tegen het reeds bestaande promotiegeweld en maak slim gebruik van alle touchpoints in de actieve consumer journey.

Doelgroep

Alle shoppende bierliefhebbers vanaf 18 jaar.

Doel

Verhogen van de penetratie van Grolsch in Nederland, dus meer shoppers Grolsch laten kopen in de supermarkt.

Context & Kaders

 • Merkpositionering Grolsch: centraal staat het eigenzinnige karakter van Grolsch. Grolsch is bier met karakter, voor mensen met karakter. Dit laten we zien aan de hand van herkenbare elementen zoals de beugelfles, de uitgesproken smaak en de verbinding met film, muziek en kunst & cultuur. Proef Karakter. Grolsch.
 • Emotie speelt een grote rol bij de keuze voor een biermerk. Echter in de omgeving van de supermarkt speelt ook prijs een rol.
 • Zet bij activaties altijd de merkpositionering centraal.
 • Denk aan haalbaarheid en mogelijkheden op de winkelvloer. Ga vooral ook even met je team in een aantal (!) supermarkten kijken.
 • Denk ook na of en hoe (social) media een rol kunnen spelen en kunnen bijdragen aan je concept.
 • Een ‘unieke manier’ is zeer breed te interpreteren. Het unieke kan in één benaderingswijze zitten of juist de combinatie van ideeën en inzichten.
 • Grolsch is vanzelfsprekend ook breed verkrijgbaar in horeca, op festivals, in bioscopen et cetera.
 • Grolsch toetst alle communicatie aan de STIVA-regels. Kijk voor de gehele code en alle regels tenaanzien van verantwoord alcoholgebruik op: www.stiva.nl/alcoholcode.
Bekijk case details ❯

Dancing Bruins

Case Bruins

Dancing Bruins

Aanleiding

Ruim een jaar geleden doorliepen we met Dancing Bruins een positioneringstraject. Sindsdien heeft de zondagavond-discotheek een eigen, herkenbaar gezicht met een rebelse, Twentse stijl. De doelgroep van Dancing Bruins is bij uitstek te bereiken via social media. Maar tegelijkertijd is deze doelgroep, de zogeheten millenials, een lastige groep om te bereiken. Millenials willen controle over hun eigen informatievoorziening, lijken ongevoelig voor klassieke marketing- en reclamecampagnes en laten zich niet in hokjes of focusgroepen vangen. Vooral nu Facebook een update heeft doorgevoerd waarin berichten van bedrijven en pagina’s ondergeschikt worden, is het een uitdaging om de interactie met de doelgroep aan te gaan.

Opdracht

Bedenk en presenteer hoe Dancing Bruins hogere bezoekersaantallen kan scoren dankzij haar huidige bezoekers. Hoe mobiliseren wij likers en lovers om binnen én buiten hun eigen kring van Dancing Bruins op de zondagavond vaste prik te maken?

Doelgroep

 • Primaire doelgroep: mannen en vrouwen van 18 tot 22 jaar
 • Secundaire doelgroep: mannen en vrouwen van 16 tot 32 jaar


Doel

Dancing Bruins wil zich steeds sterker profileren terwijl ze met de tijd meegaat. De kracht van het merk is in grote mate afhankelijk van de community. Dat vraagt om een nauwe band en continue interactie.


Context & Kaders

 • De brand-story van Dancing Bruins:
 • Het budget van Dancing Bruins is niet oneindig. Voor een reclamecampagne moeten ze heel wat biertjes tappen. Houd daarom rekening met de uitvoerbaarheid.
 • We zijn op zoek naar een oplossing vanuit communicatie. Het gaat dus niet om een aanpassing van de line-up bij Dancing Bruins. Tenzij dit logischerwijs samenhangt met je conceptgedachte.
 • Zorg dat – met het oog op de doelgroep – er een slimme samenwerking is tussen off- en online.
 • Hou er rekening mee dat we als Dancing Bruins al héél veel te communiceren hebben. Zorg dat wat je bedenkt hier een goede aanvulling op is óf dit opnieuw invult.
 • In januari kwam Facebook met een vrij ingrijpende wijziging. Samengevat krijgen bedrijvenpagina’s minder aandacht in de newsfeed. "With this update, we will prioritize posts that spark conversations and meaningful interactions between people."

‘Bij Bruins is iedereen welkom. Kom gewoon als de leukste versie van jezelf. En neem ál je sexy vrienden mee. Wij zorgen voor drank, DJ’s, artiesten, lounging maar vooral: nóg meer leuke mensen. Partypeople zonder smoesjes. Want bij Bruins gaan we hard op zondag van 21u tot iets over 2u. Met zo’n attitude van #geengelul en #gewoongaan. Bij ons kom je niet voor ‘zomaar’ een avondje stappen. Je bent bij Bruins om je weekend af te sluiten als een baas.’

Bekijk case details ❯

Twente marketing

Case Twente marketing

Twente marketing

Aanleiding

Twente Marketing is verantwoordelijk voor het vermarkten van Twente als recreatie-regio. Als ‘landgoed van Nederland’ zijn er volop kansen voor Twente. En meer bezoekers en gasten leiden tot een toename van bestedingen. Dat maakt dat de vrijetijdseconomie uiteindelijk substantieel en structureel een bijdrage levert aan de werkgelegenheid in Twente. Maar je moet bezoekers en gasten natuurlijk wel wat te bieden hebben als regio. Enerzijds draait het om een aanbod van recreatie, waarvoor je enthousiaste ondernemers nodig hebt. Anderzijds vraagt het om een duidelijke propositie richting recreanten. Twente Marketing voert zodoende de campagne ‘Tijd Zat In Twente’. Hier hangen alle marketingactiviteiten onder.

De call-to-action draait om ‘de tijd nemen’. Met alles dat we doen willen we mogelijke Twente-bezoekers aanzetten tot het spenderen van tijd in Twente. Zo uitgebreid en waardevol als maar kan. Geen moment mag vluchtig voorbij gaan. Daarbij inspireren we hóe die tijd wordt ingevuld en met wie. Dat kan bijvoorbeeld door activiteiten voor te dragen of aantrekkelijk neer te zetten. Maar ook door een moment in de dag of events in de spotlight te zetten. Op alle mogelijke manieren moedigen we aan tot een geweldige invulling van de tijd, met de nadruk op het bewust omarmen van die tijd. Juist op die manier leidt tijd beleven in Twente tot een transformerende ervaring.

Opdracht

Bedenk en presenteer hoe we Twente spraakmakend onder de aandacht van toeristisch Nederland brengen. En hoe Twente vervolgens top of mind blijft als dé plek waar je écht de tijd neemt, waar je meer aan je vrijetijdsbesteding hebt.


Doelgroep

De nationale toeristische bezoeker. We hebben de focus op:

‘Uitbundig Geel’: 25 tot 44 jaar, gezinnen met jonge kinderen, gemiddelde sociale klassen.

‘Vriendschap en genieten van het leven zijn belangrijk.’

‘Luxe Blauw’: 18 tot 44 jaar, stellen en gezinnen met tieners, hogere sociale klassen.

‘Succes in het leven is belangrijk.’

‘Ingetogen Aqua’: 55+, hogere sociale klassen.

‘Maatschappelijk betrokken, draagt graag een steentje bij.’


Doel

In de huidige fase ligt de nadruk op expansie van het aantal relevante social media followers, websitebezoekers en mailingabonnees. Het motto dat we daarbij nu intern als kompas gebruiken is: ‘Profiel en progressie’. Door online een community te bouwen, creëren we ook voor langere termijn een vruchtbare voedingsbodem. In allerlei vormen willen we groei zien: progressie. Tegelijkertijd laden we het ‘waarom’, het gedachtegoed áchter Tijd Zat In Twente. Followers moeten ervan doordrongen raken wat er in Twente voor hen te halen is. Dit gaat verder dan communiceren over dagjes uit, events, etc. We moeten laten voelen waar Twente voor staat. We geven de regio een éigen en aansprekend gezicht: profiel. Ondernemers vervullen uiteraard een belangrijke rol in de campagne. Waar mogelijk zetten we ze in om Twente profiel te geven.


Context & Kaders

De missie van toerisme in Twente luidt: ‘Vakantie in Twente is een eigenzinnige, transformerende beleving en is daarmee één van de belangrijkste vakantiebestemmingen van Nederland. Tijdens je vakantie in Twente laten we je zien dat het anders kan. Laten we je kennismaken met een andere levenshouding en een ander levensritme. Hierdoor breek je los uit je dagelijkse patronen, zodat je weer dichter bij jezelf komt.’

Het archetype van Twente is ‘Rebel’. Durf rebels te zijn en zorg voor onderscheid met andere regio’s die misschien ook op rust zitten. Laat ten opzichte daarvan een ander geluid horen.

Bekijk case details ❯

Hartman

Case Hartman

Hartman

Aanleiding

Bij het kopen van (tuin)meubelen gaat het meer en meer om inspiratie en user-generated content. Consumenten ‘hebberig’ maken en vraag creëren met inspirerende content. De consument gebruikt verschillende manieren om inspiratie op te doen en wordt ongevoeliger voor (onpersoonlijke) massamedia. Ze gaat zélf actief op zoek naar informatie en inspiratie. Het is aan ons om dáár te zijn, waar de doelgroep zoekt. Met beleving, service en inspiratie kunnen we ons dan als merk onderscheiden.

Opdracht

Maak onze kopers tot ambassadeur van Hartman. Bedenk hoe we kopers aan ons kunnen binden en stimuleren om inspiratie van de gekochte (in- of outdoor) sets te delen. Geef ook aan hoe we de koper optimaal bereiken en blijven binden aan ons merk (multichannel). Op welke manier ze te belonen zijn om content te delen. En hoe we vervolgens met die content wederom de doelgroep kunnen bereiken en inspireren. Zorg ervoor dat jouw voorstel klaar is voor de/onze toekomst en dat het internationaal inzetbaar is.

Het moet in ieder geval voorzien in:

Het creëren van brand ambassadors .

Inzet van brand ambassadors om user-generated content te genereren.

Gebruik van deze content gebruiken om de doelgroep van Hartman te inspireren.

Doelgroep

De doelgroep van Hartman is vrij breed: ‘De leukste vrouwen, gezinnen en stellen van de wereld, met een sterke focus op Europa. In de leeftijd van 25-65 jaar. Met interesses in actualiteit, wonen, lifestyle, gezinnen, events en familie.’

Doel

Van een B2B-organisatie (met alleen trademarketing) gaan we naar een merk dat weer steeds dichter op de consument probeert te zitten. Korte lijnen zijn essentieel. Daarmee is flexibel in te spelen op snelle veranderingen. Hartman ontwikkelt zich nu met het oog daarop.

Context & Kaders

We gebruiken een 360º-aanpak met een mix van print (folders en huis-aan-huis verspreiding), events (vt wonen-beurs, Freshtival, Q-music Beachhouse en overige terras-sponsoring), influencers, magazines en online content.

Uiteindelijk willen we zichtbaar en relevant zijn, daar waar de doelgroep zoekt. Multiple touchpoints met ze hebben.

De consument heeft minder tijd (en motivatie) om lang over elke beslissing te denken en wil ontlast worden.

Winkelbeleving en service verschuiven steeds meer naar merkbeleving en service-op-maat.

De customer journey verandert natuurlijk ook. Qua marketing betekent het dat we – direct richting de consument – onze merkwaarden (comfort, quality, design, social) communiceren en inspireren met onze collecties. We stimuleren de vraag richting onze dealers en zijn dus van een push- naar pull-strategie gegaan. In de komende jaren werken we dit verder uit. Uiteindelijke zou ook directe verkoop richting de consument een optie zijn.

Bekijk case details ❯

Huuskes

Case Huuskes

Huuskes

Aanleiding

Bij eten en drinken draait het meer en meer om beleving. Om het samenspel van geuren, kleuren en smaken van verse ingrediënten. Daarom kiezen klanten voor Huuskes. Want bij ons staat elk moment van de dag in het teken van vers. Al sinds 1956.


Bij Huuskes zijn we groot in kleinschalig wonen. We kunnen alle woonvormen in de zorg op maat bedienen. Of het nu gaat om afdelingsgericht leveren of boodschappenservice op huiskamerniveau. Bewoners kunnen zelf bepalen wat, en op welk moment, ze willen eten. We hebben een brede keuze aan verse producten, diepvries-, zuivel- en broodproducten, droge kruidenierswaren en versbereide maaltijden. Voor ieder wat wils en dat in de juiste hoeveelheid. Speciaal voor deze doelgroep introduceerde Huuskes begin 2014 de app ‘Eten & Zo’ voor kleinschalige zorg. Een unieke digitale kook-assistent voor bewoners én medewerkers. De app ondersteunt en faciliteert volledig bij de dagelijkse organisatie van lekker en verantwoord eten en drinken. We bieden slimme, culinaire oplossingen die volledig aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Of de klant nu kiest voor kant- en-klare maaltijdcomponenten of zelf wil koken. Ook beschikt de app over een compleet en volledig bood- schappenassortiment van ruim 6.000 artikelen. Inclusief een assortiment van 500 Jumbo huismerk-artikelen tegen retailprijzen. Daarbij biedt de app ook veel vormen van productinformatie. Bovendien inspireren we met culinaire innovaties en recepten. 

Opdracht


Maak ‘Joke’ tot ambassadeur van Huuskes. Geef aan hoe we haar optimaal bereiken. Alle inspanningen moeten ertoe leiden dat Joke zoveel mogelijk van en via Huuskes bestelt. 

Doelgroep


Medewerkers werkzaam in de kleinschalige zorg, veelal op woongroepen. We denken hierbij vanuit een doelgroep-persona genaamd ‘Joke’. Joke is werkzaam op een woongroep en werkt voor een zorgorganisatie. Huuskes levert hier meerdere keren per week het eten en drinken. 

Doel


Joke heeft vaak weinig tot geen herkenning met Huuskes. Jaren terug leverde Huuskes haar producten op één a everlocatie. De accountmanager van Huuskes bezocht deze locatie dan meerdere keren per jaar. Door de komst van kleinschalige zorg levert Huuskes haar producten tegenwoordig op wel tientallen locaties. Joke verneemt weinig van Huuskes buiten de bestel- portal Eten & Zo om. Huuskes wil graag meer com- municeren met Joke en haar collega’s. Andersom ontdekken we via onze doelgroep graag wat er in
de markt speelt. 

Context & kaders

 • Meer informatie over Huuskes en de app Eten & Zo is te vinden op www.huuskes.nl. 
 • Klantervaringen zijn te vinden via www.huuskes.nl/werelden/kleinschalige-zorg of via ons YouTube-kanaal www.youtube.com/user/Huuskes1956.
 • De app Eten & Zo is te downloaden in de App Store en Google Play Store. 
  • Inlogaccount: Naam: articabattle
  • Login: huuskes
 • De app Eten & Zo is o.a. voorzien van spaaracties en een budgettool. 
Bekijk case details ❯

Pure Energie

Case Pure Energie

Pure Energie

Aanleiding

Als groenste energiebedrijf van Nederland timmert Pure Energie hard aan de weg. Steeds meer mensen kiezen voor écht groene stroom. Bij Pure Energie ben je daarvan gegarandeerd: ons Enschedese bedrijf levert alleen wat het zelf duurzaam opwekt uit zon en wind. 90% van de winst investeren we in nieuwe, groene energieprojecten. De overige 10% gaat naar goede doelen. Zo werkt Pure Energie actief aan meer duur- zaamheid in Nederland. Daarom is Pure Energie door o.a. de Consumentenbond, Greenpeace en Natuur

en Milieu al vier keer op rij uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland! Met meer dan 40 energiebedrijven in Nederland heeft Pure Energie enorm veel concurrentie. Pure Energie is echter de enige energieleverancier die écht werkt aan meer duurzaamheid in Nederland. Maar hoe krijgen we dat tussen de oren van Nederlanders?

Opdracht

Bedenk hoe Pure Energie de positionering als groenste energieleverancier van Nederland zo goed mogelijk kan uitdragen. Zorg ervoor dat je werkt aan meer naamsbekendheid én merkkennis. Pure Energie moet bekendstaan als dé groene energieleverancier van Nederland.

Doelgroep

Mannen en vrouwen tussen de 25 en 45 jaar.

Doel

Ervoor zorgen dat steeds meer mensen in Nederland kiezen voor groene stroom van Pure Energie.

Context & kaders

 • Zo’n 2 miljoen Nederlanders dénken dat ze groene stroom hebben, terwijl dat niet zo is. Dat komt door de handel in Garanties van Oorsprong (GVO’s). Elke groene kilowattuur die wordt opgewekt in Europa krijgt een GVO. GVO’s zijn verhandelbaar. Grijze energieleveran- ciers in Nederland kopen bijvoorbeeld een GVO uit Noorwegen, ‘plakken’ deze op hun grijze stroom en verkopen dit als groene stroom.
 • Pure Energie levert uitsluitend groene stroom uit eigen windmolens en zonnepanelen in Nederland. 
 • Bij Pure Energie kun je zelf kiezen van welke windmolen je stroom afneemt. 
 • Pure Energie is onderdeel van Raedthuys, de grootste private duurzame energieontwikkelaar van Nederland. 
 • Pure Energie heeft een eigen goede doelen fonds: het Pure Energie Fonds. Hiermee worden verschillende duurzame projecten gerealiseerd, van zonnepanelen op een buurthuis tot een moestuin voor een basisschool. 
 • De belangrijkste keuzefactor voor een energie- leverancier is prijs. 
Bekijk case details ❯

Vivera

Case Vivera

Vivera

Aanleiding

Al sinds 1990 weten we als geen ander hoe je de beste vegetarische producten maakt. Daar richten wij ons volledig op. In het begin vond je ons in verschillende Nederlandse supermarkten, maar inmiddels maken we ook in de horeca, in zorginstellingen en bij cateraars ‘de lekkere variatie’ waar.

Opdracht


Maak Vivera aantrekkelijker/sexier voor consumenten. Denk aan een oplossing die breed inzetbaar en cross-mediaal van aard is. 

Doelgroep

Alle inwoners van Nederland die bewust/onbewust open staan om meer te variëren in hun maaltijden. Denk hierbij aan de (onbewuste) exitariërs, verstokte vleeseter, tgirls/ tboys. Eigenlijk alle personen die binnen een leeftijdscategorie van 18-45 jaar zitten en bewust met eten bezig zijn dan wel personen die onbewust niet elke dag vlees eten. 

Doel


Merkbekendheid (en vervolgens merkvoorkeur) vergroten. 

Context & kaders

 • Merkpositionering Vivera: Je kiest Vivera omdat je een lekker product wilt eten, iets anders dan vlees. Je wilt meer afwisseling in je maaltijden en kiest daarom voor Vivera. Dit betekent niet per se dat de aankoopmotivatie is dat men vegetarisch wil eten. 
 • 100% Plantaardig eten wordt steeds meer een trend en daarmee ‘mainstream/hot’. Wij spelen hier op in door aan het einde van 2017 ons volledige assortiment 100% Plantaardig assorti- ment te hebben. Dus het onderscheid in de categorieën vegetarisch, 100% Plantaardig en Lupine komen te vervallen. Er is straks nog maar 1 categorie: 100% Plantaardig. Lupine is op dit moment een heel klein onderdeel van de categorie. Gelieve hier niet op te focussen. Deze categorie komt te vervallen in de toekomst.
 • Richten op de gehele doelgroep - heel Nederland, dus niet inspelen op een niche markt
 • Denk aan haalbaarheid: geen massamedia, TV – above the line.
 • Probeer voort te borduren binnen de huidige lijn van de huisstijl en de verpakkingsdesigns en aan de hand van het merkverhaal.
 • Iemands levensstijl veranderen kost veel overtuigingskracht.
 • Wij merken dat de labels ‘vegetarisch’ & ‘vegan’ etc. afschrikken en daarom zoeken we naar een manier om in communicatie zowel de verstokte vleeseter als Jannie uit Almelo als de tgirls/boys aan te spreken.
 • Niet focussen op de vegetarische/veganistische markt. Onder deze doelgroep zijn wij al bekend. Campagne dient Vivera juist aantrekkelijk te maken voor de rest van Nederland, zonder de verstokte vegetariër/veganist tegen de haren in de strijken. 
 • Jullie voorstel hoeft niet één campagne te zijn. Het kan ook een compleet stappenplan zijn. Voorwaarde is dat de ideeën wel goed worden uitgewerkt en het geen algemeen (inwisselbaar) plan is. 
Bekijk case details ❯

Allego

Populariteit Laadpalen

Allego

Aanleiding


Elektrisch autorijden wordt aantrekkelijker. Je bespaart brandstof, geld en je bent milieuvriendelijk. In oktober 2015 stond het aantal verkochte elektrische auto’s op 68.639 stuks. Dat leidt tot een grotere vraag naar elektrische oplaadpunten. Allego is één van de meerdere aanbieders in de markt.

Opdracht


Bedenk een manier om meer gebruikers te genereren voor onze laadpalen (specifiek snelladers). Denk aan het vergroten van de aantrekkelijkheid, de vindbaarheid en de inrichting van de locatie.


Een goede laadpaal-locatie is belangrijk. Het kan essentieel helpen bij de aantrekkelijkheid voor B2B-klanten. Hoe onderscheiden we ons, voor wat betreft interessante locaties, t.o.v. de concurrentie?

Informatie


Om het eenvoudig te houden onderscheiden we voor nu twee laadvormen van elektrisch rijden:
1. regulier laden
2. snelladen


Reguliere laders vind je overal: op de openbare weg, bij huis, op het werk etc. Snelladers staan op plekken waar het handig is om snel bij te laden als de reisafstand voor een elektrische auto nét te lang is. Denk aan locaties bij benzinestations, wegrestaurants, langs locaties aan snelwegen of dicht bij een afrit. E-rijders hebben een laadstop van maximaal een half uur (dan is een lege auto weer volgeladen).


Locatie-inrichting is voor de aantrekkelijkheid van een locatie heel belangrijk. We denken dan aan zaken als vindbaarheid, veiligheid en comfort. Bovendien kun je ook eventuele services aanbieden bij het gebruik van de laadpaal. De kostencomponent is erg belangrijk. De extra aantrekkelijkheden zijn natuurlijk niet gratis, de kosten moeten wel binnen de perken blijven. Wees dus creatief. Een voorbeeld van wat niet kan is de wijze waarop Fastned het doet. De bouw van dat station loopt waarschijnlijk in de honderdduizenden euro’s en zoiets is voor ons geen optie. Het draait dus om locatie-inrichting: wees inventief en realistisch qua kosten. Geef een aantal mogelijkheden.


Doelgroep


Onze doelgroep is in het geval van de snelladers tweeledig:
1. Locaties: zoals eerder genoemd de aantrekkelijke locaties bij/langs grote wegen. Bij voorkeur zijn er al faciliteiten aanwezig (kopje koffie etc.).
2. E-rijders: de gebruikers van elektrische auto’s. Zij bepalen welke locatie gebruikt wordt.
Doel


Vergroot het gebruik van Allego-laadpalen en de aantrekkelijkheid van Allego als partner voor plaatsing van snelladers.Kaders


Op 52 locaties in Nederland zijn er Allegosnelladers. Het aantal is groeiende. Uiteindelijk zullen er duizenden snelladers (van verschillende aanbieders) in Nederland staan.

Bekijk case details ❯

Arla

Voorkeurspositie binnen intramurale zorg

Arla

AanleidingArla Foods Nederland is verantwoordelijk voor de merken Arla, Melkunie, Lurpak, Apetina en Castello en is sinds mei 2009 onderdeel van Arla Foods; een zuivelcoöperatie van 13.500 melkveehouders in Zweden, Denemarken, Engeland, Duitsland, België en Nederland.

Arla is de grootste producent van biologische zuivel in de wereld en heeft een geschiedenis die 130 jaar terug gaat. Arla Foods levert dagverse zuivel vanuit Nijkerk, kaasspecialiteiten en boter uit Scandinavië en lang houdbare zuivel uit Duitsland. Bij Arla staat duurzaamheid, kwaliteit en eerlijkheid zeer hoog in het vaandel.

Door alle bezuinigingen moet er zoveel mogelijk bespaard worden binnen de intramurale zorg. Er is hierdoor minder tijd en geld voor de patiënten / cliënten.


OpdrachtGeef ons inzicht in hoe wij met ons Melkunie- en Arla-assortiment (literpakken vla, yoghurt, kwark) een voorkeurspositie krijgen binnen de intramurale zorg (o.a. ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen), boven de vaak gebruikte portieverpakkingen. Dit alles rekening houdend met duurzaamheid, kostenbesparing, beleving en derving.

Doelgroep


Patiënten binnen de intramurale zorg.

Doel


Van mono- naar literverpakking binnen de intramurale zorg met meer beleving en interactie naar de patiënt passend in de tijd van bezuinigingen.

Bekijk case details ❯

Ootmarsum Dinkelland

De toeristische trekpleister in Twente

Ootmarsum Dinkelland

Aanleiding


Ootmarsum is van oudsher hét kunststadje van het Oosten en het toeristisch visitekaartje van Dinkelland, maar zeker ook van Noordoost-Twente (NOT) en Twente. Dankzij o.a. haar rijke aanbod aan kunst en cultuur, de authentieke gebouwen en straatbeelden en de bijzondere ligging in het coulisselandschap. De vrijetijdseconomie biedt kansen voor groei. Ook andere steden en dorpen spelen hier momenteel slim op in en plukken hun vruchten ervan. De sector vrijetijdseconomie is sterk aan trends onderhevig. Om de slag niet te missen is het van belang daar blijvend op in te spelen.Binnen deze context is het de vraag of er een houdbaarheidsdatum zit aan toeristisch Ootmarsum. En zo ja, wat moet er binnen Ootmarsum gebeuren om de voorsprong (die zij van oudsher heeft opgebouwd) te behouden en te versterken?


Opdracht


Geef inzicht hoe de toeristische aantrekkingskracht van Ootmarsum te versterken is, uitgaande van de kracht en de kwaliteit die Ootmarsum van oudsher al heeft opgebouwd. Ootmarsum moet hét toeristische visitekaartje van Dinkelland, Noordoost-Twente en Twente blijven

Doelgroep


De verblijfs- en dagtoerist (binnen maar zeker ook buiten de regio Twente). Denk daarbij ook aan de internationale toerist (m.n. Duitsland, België, etc.). Het internationaal toerisme biedt nog volop kansen.
Doel


Het behouden en versterken van de status van Ootmarsum als dé toeristische trekpleister in Dinkelland, Noordoost-Twente en Twente.


Context & Kaders


• NOT: jaarlijks 870.000 overnachtingen (Dinkelland: ± 300.000). Een groot deel bezoekt of verblijft in Ootmarsum (zie Twente Toerisme Monitor).
• De internationale toerist komt steeds vaker naar Nederland. Aandeel buitenlandse toeristen is in NOT nog beperkt.
• Bezoekpieken Ootmarsum: hoogseizoen, vakanties, weekenden (donderdag-zondag). Uitdaging: 7 dagen per week, het hele jaar aantrekkelijk zijn.
• Ootmarsum telt tientallen galerieën. Bekendst: Ton Schulten met zijn eigen museum.
• Bekijk Ootmarsum in een breder perspectief: leg verbindingen. Haar kracht is ook de ligging in het Nationaal Landschap Noordoost-Twente en de nabijheid van grotere steden in Twente.
• Grensoverschrijdende samenwerking en verbindingen met de Duitse markt bieden kansen.
• Vele oude tradities en gebruiken: de Paasgebruiken met ‘het Vlöggel’n’ zijn het meest bekend.
• De huidige doelgroep is vooral 55+ (empty nesters). Ook ruimte voor gezinnen met kinderen en jongeren.
• Keuzefactoren locatie en accomodatie: authentieke waarden, zingeving en beleving.
• Technologische ontwikkelingen: consumenten hebben en wensen steeds meer informatie.

Bekijk case details ❯

 

 

 

 

Top